Întrebări frecvente

Care este perioada de înscriere?
Candidații se pot înscrie până la data de 19.04.2022. Completarea formularului după perioada de înscriere este considerată nulă, iar candidatul nu va putea susține concursul.

Taxa de înscriere este obligatorie pentru toată lumea?
Nu. Sunt scutiți de taxa de participare următoarele categorii de candidați:
a. orfani de ambii părinți sau de un părinte;
b. proveniți de la casele de copii sau din plasamentele familiale;
c. copiii eroilor-martiri ai Revoluției.

Dacă nu mai particip la simulare, pot primi banii înapoi?
Taxa de participare se poate restitui în următoarele cazuri:
a. situații excepționale (deces recent în familie, accidente, dezastre naturale etc.);
b. starea de sănătate a candidatului nu îi permite participarea.

Care este bibliografia simulărilor din acest an?
Pentru simulările din 2022 bibliografia poate fi consultată în Metodologie, Anexa 2, accesând link-ul următor: https://simulare-admitere.ssmi.ro/metodologie/

Când se afișează repartizarea candidaților?
Repartiția pe săli a candidaților va fi afișată cu cel puțin 2 zile înaintea datei concursului, accesând link-ul: https://simulare-admitere.ssmi.ro/repartitie-candidati/.

Care este intervalul orar de acces în sălile de concurs?
Accesul candidaților în sala de concurs se face în intervalul orar 8:30-9:30.

Ce trebuie să am la mine în ziua concursului?
În ziua concursului candidatul trebuie să dețină asupra lui:
a. buletinul/cartea de identitate/pașaportul (sau adeverință de la Evidența Populației în cazul pierderii/expirării actului original);
b. dovada plății taxei de participare: captura de ecran a e-mailului de confirmare a plății (pe telefon sau printată)/chitanța în original primită de la bancă ștampilată și semnată de casier/ordinul de plată în original semnat și ștampilat de casier. Nu se primesc chitanțe xeroxate.

Cu ce nu am voie în sala de examen?
Nu este permis accesul cu pix, ciorne, calculator, pastă corectoare, materiale didactice (caiete, cărți, manuale, tabele periodice etc.), dispozitive digitale sau orice alt obiect personal (acestea vor fi etichetate și depozitate într-o cutie până la părăsirea sălii de examen).

Cu ce pot intra în sala de examen?
Participanții pot intra în sala de examen cu o sticlă de apă și o mică gustare, ambele fără etichete, medicamente, batiste de hârtie și elastic pentru păr.

La ce oră începe concursul?
Concursul începe la ora 10:00.

Care este durata concursului?
Durata desfășurării concursului de admitere este de 3 ore.

Când pot să părăsesc sala de examen?
Părăsirea sălii de examen este permisă abia după primele 90 de minute.

Primesc caietul cu întrebări?
Da, caietul cu întrebări este înmânat fiecărui candidat care stă în sala de concurs minim 90 de minute.

Ce se întâmpla dacă greșesc la completarea unei grile?
La răspunsurile greșite se va cere o nouă teză. Fiecare candidat are dreptul să schimbe teza o singură dată, excepție făcând tezele cu greșeli de tipărire.

Când se depun contestațiile?
Contestațiile se vor depune în primele 2 ore după afișarea grilei de 10 în sediul Societății Studenților Mediciniști din Iași (Strada Universității nr. 16, Iași, corpul principal UMF, etaj 1).

Când se afișează contestațiile?
Contestațiile aprobate de către Comitetul de Organizare vor fi afișate pe site-ul https://simulare-admitere.ssmi.ro/ în termen de maxim 3 ore de la încheierea perioadei de depunere a acestora.

Unde găsesc formularul de contestație al întrebărilor?
Formularul de contestație al întrebărilor se găsește la Anexa 4 în Metodologia de pe site: https://simulare-admitere.ssmi.ro/contesta-o-intrebare/

Când se vor afișa rezultatele?
Rezultatele, verificate și aprobate de Comisia de Corectare, se vor afișa pe site-ul https://simulare-admitere.ssmi.ro/rezultate/ în maxim 48 ore de la finalizarea examenului.

Se poate opta pentru opțiunea de a apărea ANONIM pe listele cu rezultate din cadrul Simulării de Admitere?
NU, rezultatele vor fi afișate nominal pe site-ul Simulării.