Întrebări frecvente

Care este perioada de înscriere?
Candidații se pot înscrie până la data de 28.04.2024. Completarea formularului după perioada de înscriere este considerată nulă, iar candidatul nu va putea susține concursul.

Taxa de înscriere este obligatorie pentru toată lumea?
Sunt scutiți de taxa de participare următoarele categorii de candidați (cu vârsta <26 de ani):
a. orfani de ambii părinți sau de un părinte;
b. proveniți de la casele de copii sau din plasamentele familiale;
c. copiii eroilor-martiri ai Revoluției.

Dacă nu mai particip la simulare, pot primi banii înapoi?
Taxa de participare se poate restitui în următoarele cazuri:
a. situații excepționale (deces recent în familie, accidente, dezastre naturale etc.);
b. starea de sănătate a candidatului nu îi permite participarea.

Care este bibliografia simulărilor din acest an?
Pentru simulările din 2023 bibliografia poate fi consultată în Metodologie, Anexa 2.

Când se afișează repartizarea candidaților?
Repartiția pe săli a candidaților va fi afișată cu 24h înaintea datei concursului, accesând link-ul: https://simulare-admitere.ssmi.ro/repartitie-candidati/.

Care este intervalul orar de acces în sălile de concurs?
Accesul candidaților în sala de concurs se face în intervalul orar 08:30-09:30.

Ce trebuie să am la mine în ziua concursului?
În ziua concursului candidatul trebuie să dețină asupra lui cartea de identitate/pașaportul (sau adeverință de la Evidența Populației în cazul pierderii/expirării actului original);

Cu ce nu am voie în sala de examen?
Nu este permis accesul cu pix, ciorne, calculator, pastă corectoare, materiale didactice (caiete, cărți, manuale, tabele periodice etc.), dispozitive digitale sau orice alt obiect personal (acestea vor fi etichetate și depozitate într-o cutie până la părăsirea sălii de examen).

Cu ce pot intra în sala de examen?
Participanții pot intra în sala de examen cu o sticlă de apă și o mică gustare, ambele fără etichete, medicamente, batiste de hârtie și elastic pentru păr.

Voi primi calculator?
Participanții a căror teză cuprinde întrebări de Chimie, Fizică sau Matematică vor primi un calculator de birou.

La ce oră începe concursul?
Concursul începe la ora 10:00.

Care este durata concursului?
Durata desfășurării concursului de admitere este de 3 ore.

Când pot să părăsesc sala de examen?
Părăsirea sălii de examen este permisă abia după primele 90 de minute.

Primesc caietul cu întrebări?
Da, caietul cu întrebări este înmânat fiecărui candidat care stă în sala de concurs minim 90 de minute.

Întrebările vor fi complement simplu?
Toate întrebările sunt tip complement simplu: un singur răspuns corect din cele 5 variante.

Ce se întâmpla dacă greșesc la completarea unei grile?
La răspunsurile greșite se va cere o nouă teză. Fiecare candidat are dreptul să schimbe teza o singură dată, excepție făcând tezele cu greșeli de tipărire.

Când se depun contestațiile?
Contestațiile se vor depune în primele 2 ore după afișarea grilei de 10 în sediul Societății Studenților Mediciniști din Iași (Strada Universității nr. 16, Iași, corpul principal UMF, etaj 1).

Când se afișează contestațiile?
Contestațiile aprobate de către Comitetul de Organizare vor fi afișate pe pagina https://simulare-admitere.ssmi.ro/ în termen de maxim 3 ore de la încheierea perioadei de depunere a acestora.

Unde găsesc formularul de contestație al întrebărilor?
Formularul de contestație al întrebărilor se găsește la Anexa 3 în Metodologia de pe site: https://simulare-admitere.ssmi.ro/contesta-o-intrebare/

Când se vor afișa rezultatele?
Rezultatele, verificate și aprobate de Comisia de Corectare, se vor afișa pe pagina https://simulare-admitere.ssmi.ro/rezultate/ în maxim 48 ore de la finalizarea examenului.

Rezultatele vor fi anonime?
Rezultatele simularii vor fi publicate prin anonimizarea numelui candidatului, pe baza unui cod unic de înregistrare primit la validarea contului pe platforma de înscriere